ارور یخچال الکترواستیل

ارور یخچال الکترواستیل

این متن تصمیم دارد درباره ارور یخچال الکترواستیل و همچنین  رفع ارور و خطا یخچال فریزر الکترو استیل اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهد اما به دلیل وجود چندین مدل از این نوع یخچال دو نوع از آن ها را برگزیده و درباره شان صحبت می کنیم .

انواع ارور یخچال الکترواستیل

با هم به سراغ بررسی انواع ارور یخچال الکترواستیل مدل ESA27 می رویم :

۱- E1 :

خرابی سنسور یا قطع شدن آن ؛ این مشکل می تواند مربوط به مدار برد کنترل یخچال باشد .

۲- ۸ E :

زمانی که اتصال درستی بین برد اصلی و نمایشگر یخچال برقرار نباشد این خطا نمایش داده می شود .

۳- E11 :

این ارور یخچال الکترواستیل مربوط به فن کندانسور و نیز برد اصلی یخچال است .

در ادامه با مجموعه تعمیر یخچال الکترواستیل همراه شوید تا به عیب یابی و ارور یخچال الکترواستیل بپردازیم.

عیب یابی یخچال فریزر الکترو استیل

عیب یابی یخچال فریزر الکترو استیل در مدلی دیگر یعنی مدل ESR24 یخچال تکی :

۱- E3 : این مشکل مربوط به قسمت سنسور اپراتور یخچال می باشد.

۲- E9 : این مشکل مربوط به برفک زدایی می باشد ؛ اگر قسمت های اصلی یخچال شما یعنی المنت ، برد و … دچار ایراد شدنداین مشکل به وجود می آید .

رفع ارور و خطا یخچال فریزر الکترو استیل

و اما در ادامه متن برای برخی عیوب ایجاد شده در این مدل ها راه حل هایی را بیان می کنیم ؛

• جهت رفع خطا یخچال فریزر الکترو استیل E11 در مدل ESA27 باید فن کندانسور و برد مورد بررسی قرار بگیرند و درصورت تعمیر نشدن تعویض شوند .

• جهت حل خطای E3 در مدل ESR24 یخچال تکی ، می بایست سنسور را تعویض کرد ؛ این مشکل گاهی می تواند با تعمیر برد ، ترموفیوز و نیز المنت یخچال حل شود .

در ادامه به برسی ارور یخچال الکترواستیل در انواع مدل های آن میپردازیم.

خطا یخچال الکترواستیل ( ۲Door ESA27 )

کد خطا شرح خطا
E2 ایراد سنسور فریزر – قطعی یا خرابی سنسور فریزر – عملکرد =کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E4 ایراد سنسور محیط – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا
E1 ایراد سنسور یخچال – قطعی یا خرابی سنسور یخچال – عملکرد= کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E7 ایراد سرمای زیر ۵- در یخچال – اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا – نمایش خطا و بسته شدن دمپر
E12 ایراد کابل دیتا – قطع شدن کابل دیتا ( کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) – عملکرد = نمایش خطا
E5 ایراد در سیستم تبرید – اشکال در سیستم گازی یا موتور – عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا
E3 ایراد سنسور اواپراتور – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عمکرد= برف زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E6 ایراد گرمای بیش از ۱۵ درجه در یخچال – اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور – نمایش خطا و باز شدن دمپر
E11 ایراد فن کندانسور – از کار افتادن فن کندانسور – عملکرد = نمایش خطا
E10 ایراد فن اواپراتور – از کار افتادن فن اواپراتور – عملکرد= نمایش خطا
E9 ایراد فن برفک زدایی – سوختن المنت – پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد.

ارور یخچال الکترواستیل ( ESF24 )

E9 ایراد فن برفک زدایی – سوختن المنت – پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد.
E5 ایراد در سیستم تبرید – اشکال در سیستم گازی یا موتور – عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا
F1 ایراد فن کندانسور – از کار افتادن فن کندانسور – عملکرد = نمایش خطا
E2 ایراد سنسور فریزر – قطعی یا خرابی سنسور فریزر – عملکرد =کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E4 ایراد سنسور محیط – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا
F0 ایراد فن اواپراتور – از کار افتادن فن اواپراتور – عملکرد= نمایش خطا
E3 ایراد سنسور اواپراتور – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عمکرد= برف زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا

خطا یخچال الکترواستیل ( ۲Door ES34 )

E12 ایراد کابل دیتا – قطع شدن کابل دیتا ( کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) – عملکرد = نمایش خطا
E2 ایراد سنسور فریزر – قطعی یا خرابی سنسور فریزر – عملکرد =کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E6 ایراد گرمای بیش از ۱۵ درجه در یخچال – اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور – نمایش خطا و باز شدن دمپر
E9 ایراد فن برفک زدایی – سوختن المنت – پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد.
E4 ایراد سنسور محیط – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا
E3 ایراد سنسور اواپراتور – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عمکرد= برف زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E7 ایراد سرمای زیر ۵- در یخچال – اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا – نمایش خطا و بسته شدن دمپر
E5 ایراد در سیستم تبرید – اشکال در سیستم گازی یا موتور – عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا
E10 ایراد فن اواپراتور – از کار افتادن فن اواپراتور – عملکرد= نمایش خطا
E1 ایراد سنسور یخچال – قطعی یا خرابی سنسور یخچال – عملکرد= کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E11 ایراد فن کندانسور – از کار افتادن فن کندانسور – عملکرد = نمایش خطا

خطا یخچال الکترواستیل ( ۲Door ES34 )

E4 ایراد سنسور محیط – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا
E5 ایراد در سیستم تبرید – اشکال در سیستم گازی یا موتور – عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا
E7 ایراد سرمای زیر ۵- در یخچال – اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا – نمایش خطا و بسته شدن دمپر
E10 ایراد فن اواپراتور – از کار افتادن فن اواپراتور – عملکرد= نمایش خطا
E1 ایراد سنسور یخچال – قطعی یا خرابی سنسور یخچال – عملکرد= کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E9 ایراد فن برفک زدایی – سوختن المنت – پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز میگردد.
E3 ایراد سنسور اواپراتور – قطعی یا خرابی سنسور اواپراتور – عمکرد= برف زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E11 ایراد فن کندانسور – از کار افتادن فن کندانسور – عملکرد = نمایش خطا
E2 ایراد سنسور فریزر – قطعی یا خرابی سنسور فریزر – عملکرد =کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E12 ایراد کابل دیتا – قطع شدن کابل دیتا ( کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) – عملکرد = نمایش خطا
E6 ایراد گرمای بیش از ۱۵ درجه در یخچال – اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اواپراتور – نمایش خطا و باز شدن دمپر

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *